TEKNOLOJİ

ÖLÇÜM

Kameralı ölçüm, yapay görmenin sık kullanıldığı alanlardan biridir. Bunun genel sebepleri;

 • Hassas Ölçüm Yapılabilmesi
 • Hızlı Ölçüm Yapılabilmesi
 • Ürüne dokunmadan, tahribat vermeden, yerinden çıkartmadan ölçüm yapılabilmesi
 • Sonuçların kaydedilebilmesi, Raporlanabilmesi
 • Kullanıcıya ihtiyaç duymadan otomatik olarak ölçümlerin yapılabilmesi
 • Ölçüm değerlerinin limitlerin dışında olması gibi durumlarda otomatik hata senaryolarının işletilebilmesi

Gibi sebepler sayılabilir.

AKU olarak 2 ve 3 boyutlu hassas ölçüm sistemleri kurmaktayız.  Hassasiyet olarak, müşteri ihtiyaçlarına uygun kurulumlar yapmaktayız. Tekrarlanabilir yüksek hassasiyeti yakalayabilmek için

 • Mümkün olan en yüksek çözünürlüklü kamerayı kullanmak
 • Çok sayıda kamera görüntüsünü akıllı olarak birleştirerek (mosaicking) tek bir devasa görüntü elde etmek
 • Çok büyük parçalara bakmak için, birbirine göre kalibre edilmiş çok sayıda kamera kullanmak
 • Zoom ya da telecentric lens kullanmak

Gibi seçeneklerinden uygun olanlarını kullanırız. Donanıma ilaveten, “subpixel precision” olarak ifade edilen piksel altı hassasiyette çalışan yazılımlarımız ile, çok yüksek hassasiyette ölçüm yapabiiriz.

Sıklıkla sorulan “Hangi hassasiyetlerde ölçüm yapabiliyorsunuz?” sorusuna, istenen hassasiyet ne ise ona uygun kurulum yapıyoruz diyebiliriz.

 


Pixel altı (subpixel precision) ile yüksek hassasiyette ölçüm.

 

Sıklıkla gerçekleştirdiğimiz kameralı ölçme uygulamaları

 • Çap bulma (İç çap, dış çap)
 • Uzunluk en boy yükseklik ölçme
 • Çapak bulma
 • Eksen kaçıklığı
 • Yapıştırıcı (bead, glue, loctite) düzgün uygulanma kontrolü
 • Eksen kaçıklığı
 • Referans nesneye uzaklık (kenardan sapma vb.)
 • Nesneler arası mesafe (tekerlekler arası mesafe vb.)
 • Eliptik eksen kaçıklığı (dairesellikten uzaklaşma)

 

Şeklinde sıralanabilir.

Hassas bir ölçüm yapabilmek için, kamera kalibrasyonu gerekebilir. Buna ilaveten, ölçüm yapılacak parça her zaman aynı konumda bulunmayabilir. Böyle bir durumda öncelikle parçanın eşleştirilmesi, Alignment dediğimiz işleme tabi tutularak, ölçülmek istenen yerlerin parça üzerine örtüştürülmesi gerekir. Bazı durumlarda, ölçüm noktaları parçanın üzerine yerleştirilmez, alınan görüntü orijinal parçaya göre (genelde yatay eksene sıfır derece) uyacak şekilde döndürülür. (Resim döndürülür) Döndürme işlemi, her pixelin uygun dönüşüm ve skala matrisi ile çarpılması sonucu elde edilir (Basit olarak resmin bir kenarından tutularak döndürülmesi değil)


Alignment ve Rectification uygulanmış ve ölçüm uygulamamıza ait ekran görüntüsü

Bazı uygulamalarda, şahit numune ile çalışmak bir yöntemdir. Etalon olarak ta ifade edilen bu parçaların değerlerini ölçüp sisteme öğretmek ve ölçülen her bir parçayı şahit numuneye (etalon parça) göre karşılaştırmak gerekebilir.

AKU olarak, şahit numuneden, minimum ve maksimum etalon parçalardan öğren seçeneği sunmaktayız. Normal şartlar altında sistem bakım gerektirmeyecektir. Buna rağmen istenilen aralıklarda şahit numune sisteme gösterilerek sistemin yeniden kalibre edilmesi sağlanabilir.

Bazı durumlarda, ölçülecek değerlerin ve hassasiyetlerin bir CAD dosyasından (dxf ya da dwg formatlı) okunması istenebilir.

AKU olarak, cad dosyasını okuyup gerçek kamera görüntüsü ile alınmış resim üzerinde ölçümler yapabilmekteyiz.


CAD dosyasından yüklenmiş ölçüm değerlerinin kamera fotoğrafı (gerçek ürün) ile karşılaştırılması

 

Ölçüm teknikleri, bazı durumlarda sayma gerektiren yerlerde de kullanılır.

Bulaşık bezlerini sayarak paketleyen bir projede, bezlerin arasındaki koyu bölgeleri bulmak için, ölçüm yöntemleri kullanmak en hassas sonucu verecektir.

Servo motor gibi, milimetrenin 100 de 1 i hassasiyetinde çalışan makinalara, PULSE verebilmek için, hassas 1D ölçümler yapabilmek önemlidir.

Sarı bölgede, bez kumaşlar arasında gri ışık dağılımının bir dikdörtgen içindeki projeksiyonu.

Ölçüm teknikleri, kenarları ya da renk geçişleri çok belirgin olmayan yerlerde de işimize yarayabilmektedir. Bazı durumlarda, çok soluk ya da zor gözüken yerlerde, fuzzy measurement denen ölçüm yöntemlerinden de yararlanılır. Bu yöntem kestirimsel analizlerin (bayes dağılımında olduğu gibi) kullanıldığı daha gelişmiş yöntemlerdir.

AKU görüntü analiz olarak, müşteri tarafından istenen hassasiyetlere uygun donanım ve yazılım çözümlerimizle gelişmiş ölçüm sistemleri kurmaktayız.