TEKNOLOJİ

OCR - OPTİK KARAKTER TANIMA

Endüstride karakter okuma uygulamaları sıklıkla kullanılmaktadır. Endüstriyel karakter okuma, doküman tipi karakter okuma uygulamalarına göre belirgin farklılıklar içermektedir. 
Sık karşılaşılan endüstriyel karakter okuma uygulamaları

  • Metal yüzey üzerinde kazıma ya da kabartma şeklindeki karakterlerin okunması
  • Plastik ya da cam gibi yüzeylerden okuma
  • Ürün üzerinde yer alan etiket ya da baskı yazının okunması
  • Konveyör üzerinde giden parçalardaki çeşitli yazıların okunması
  • Seri Numarası, son tüketim tarihi gibi bilgilerin okunması
  • Şase Numarası, VIN, ürün kodu gibi bilgilerin okunması

Gibi uygulamalardır. Tahmin edilebileceği gibi, bu tür uygulamaları genel amaçlı bir OCR uygulaması kullanarak gerçekleştirmek pek mümkün olmamaktadır. Çeşitli aydınlatma ve gelişmiş görüntü işleme teknikleri kullanılarak, yüksek başarımlı OCR (Karakter okuma) uygulamaları geliştirmek mümkün olmaktadır.

OCR uygulamaları, uygulamaya özgü bir aydınlatma ve uygun lens kullanmayı gerektirmektedir. Silindirik yan yüzeylerden okuma söz konusu olacaksa, tüm yüzeyi görebilmek amacıyla çoklu kamera sistemleri ya da pericentric lens kullanımı düşünülebilir.
Aydınlatma olarak, coaxiyel, dome, led, ring gibi uygulamanın gerektirdiği uygun aydınlatmanın doğru seçilmesi gerekmektedir.
Bazı uygulamalarda, photometric stereo teknikleri ile, gözle dahi zor görülebilen yazıların okunabilmesi sağlanmaktadır.

AKU olarak çalıştığımız bazı örnek uygulama resimleri:


Silindirik yüzeyden, lazer baskı yazının okunması


Dairesel açıda dizilmiş karakterlerin okunması


El yazısıyla yazılmış rakamların okunması. (Sadece numerik yazılar okunabilmektedir.)


Dot matrix olarak yazılmış karakterlerin okunması ve farklı ürünlerin ayrıştırılması

OCR işlemlerinde, derin öğrenme (deep learning) ve sınıflandırma (classification) yöntemleri kullanılarak, bir anlamda makinaya öğreterek, çok yüksek başarım oranında karakter tanıma yaptırmak mümkün olabilmektedir.

Endüstriyel OCR işlemi, genellikle salt okuma içermemektedir. Genellikle önce ürünün bulunması, sonra daha önceden belirlenmiş koordinatların aranması ve sonra ilgi alanı içindeki metnin OCR edilmesi gibi aşamalar içermektedir. Bazı durumlarda, karakterlerin bir kısmı koyu bir kısmı açık görülebilmektedir. Bu gibi durumlarda gelişmiş görüntü işleme teknikleri kullanılmaktadır.


Derivative gauss filtresi uygulanmış resim.

Sonuç olarak, endüstriyel karakter okuma, kendine özgü zorlukları olan bir alandır. Doğru kamera lens, aydınlatma seçimi ve ileri düzey görüntü işleme fonksiyonları ile ele alınması gerekmektedir.