ENDÜSTRİ

OTOMOTİV

Günümüz otomotiv ve otomotiv yan sanayi işletmeleri rekabet gücünü artırabilmek için, tam zamanında üretim (Just In Time production), yüksek hızda üretim, çok farklı model ve varyasyonda üretim gibi modellerde üretim yapmak durumundadırlar. Düşen kar marjları ve üretim hatalarının maliyetinin çok yüksek oluşu, otomotiv sektöründe yapay görme teknolojilerini kullanmayı mecbur kılmıştır.

1900 lerin başlarında Ford model T ile başlayan otomobil seri üretimi, yalın üretim, hücresel üretim, Toyota Production System, Ford Production System gibi insandan ve coğrafyadan bağımsız sistematik üretim modelleri şeklinde evrim geçirmiştir. Poka-Yoke, Six Sigma, Kanban, Kaizen gibi insan hatasını olabildiğince aza indiren sistemler geliştirilmeye çalışılsa da, hatayı sıfıra indirmek mümkün olamamaktadır. İnsanın doğası gereği yapamayacağı pek çok kontrol, kameralı kontrol sistemleri ile hatasız ve hassas olarak yapılabilmektedir. Otomotiv sektöründe kameralı kontrol uygulamaları sadece kontrol amaçlı kullanılmamaktadır. Robot görmesinden, kaynak uygulamalarına, parça yerleştirmeden hassas ölçüme kadar pek çok kullanım alanı vardır.

AKU olarak, ülkemizde üretim yapan pek çok ana ve alt yüklenici otomotiv firmalarıyla yıllardır çalışmaktayız. Bu bize müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamada yardımcı olduğu gibi otomotiv sektörünün kendine has problemlerini (üretimi hiçbir koşulda aksatmama, fabrika duruş zamanlarında revizyon yapabilme, standartlara uygun bileşenler kullanma, dokümantasyon, 3 vardiya kullanıcı eğitimi düzenleme vb.) de algılamamıza olanak sağladı.

Otomotiv sektöründe sıklıkla gerçekleştirdiğimiz yapay görme başlıkları aşağıdaki gibi gruplanabilir

 • Kalite Kontrol (Kalite departmanının gösterdiği hataları bulma)
 • Parça Konum tespiti (Parçanın pozisyon kontrolleri. Yerine oturmama v.b.)
 • Hassas Ölçüm (Çap, Diyametre, Eksen kaçıklığı, uzunluk, alan…)
 • Alma ve Yerleştirme (Parçayı kutu, konveyör ya da vibrasyon kazanından alıp yerleştirme)
 • Barkod/Datakod Okuma (1 ve 2 boyutlu barkod karekod okuma)
 • Nesne Tanıma, Sınıflama (Nesneleri tanıyıp tipini, seri numarasını, değerini okuma)
 • Optik Karakter Tanımlama (OCR)
 • Robot Görüş (Robot Vision)
 • 3D Görüntü İşleme (yükseklik bilgisinin de önemli olduğu durumlar)
 • Yüzey Kontrolü (Çizik, kırık, çatlak, renk bozukluğu…)
 • Parça Varlık ve Pozisyon Kontrolü (Unutma, ters takma, yanlış montaj v.b.)

 

AKU olarak otomotiv endüstrisinin güncel ve trend yönelimlerini de takip ederek çalışan endüstriyel çözümler sunmaktayız.


Çalışan Projelerimiz
- Hat Sonu Robotlu Araç Kalite Kontrol Sistemi (Final Body Inspection)
- Motor Bloğu Ölçüm Sistemi
- Tampon Hataları Kontrol Sistemi
- 16 Valf Montaj Eksik Parça Kontrol Sistemi
- 64 Farklı Kullanım Kılavuzu Uygunluk Test Sistemi
- Artırılmış Gerçeklik Sistemi
- Sesli Kontrol ve Kumanda Sistemi