ENDÜSTRİ

BASKI (PRINT)

Endüstriyel baskı sistemlerinin gelişmesi ile birlikte, baskı kalitesinin de %100 kontrol edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Kağıt, Metal, Plastik hatta halı yüzeyi gibi pek çok yere, dijital olarak baskı uygulanabilmektedir. Baskı kalitesinin kötü olması, komple ürünün kalitesini etkilemekte, baskı hatasına sahip ürün raflarda yer alamamaktadır. Sonuç olarak gözden kaçmış baskı hataları, çok büyük maliyet ve prestij kayıplarına yol açabilmektedir. Bundan ötesi, özellikle medikal sektörü, darphaneler, bilet basımı gibi tek bir noktanın bile anlamlı olduğu durumlarda baskının kontrol edilmemesi düşünülemez.

Kağıttan kartona, plastikten cam ambalajlara, kesilmemiş metal levhalardan kumaş yüzeylerine, pek çok sektör baskı işlemi uygulamaktadır. Tüm bu sektörler için, baskı kalitesini otomatik olarak yapan kameralı kontrol istasyonları kurmaktayız.

Baskı işlemi, pek çok farklı yöntemle yapılabilmekle beraber, yaygın olarak silindir yüzeyler arasından transfer, mürekkep ya da lazer yazıcıdan baskı şeklinde görülmektedir. Yapılan işlemin doğası gereği, baskı işlemi sıklıkla konveyör üzerinde giderken uygulanmaktadır. Bu gibi durumlar için alan taramalı (line scan) çözümlerimiz mevcuttur. Hareketsiz sabit olarak duran yüzeylerden baskı kontrolü için alan taramalı (area-scan) kameralar ile çalışmaktayız. Her iki durumda da uygun aydınlatmalar, çok yüksek çözünürlüklü kameralar ile, her tür baskı hatasını yakalayabilmekteyiz.

Bazı durumlarda, baskı işlemi öncesi, tek bir görsel ile, montaja çıkılacak yanyana altalta birleştirilmiş çoklu görselin offline olarak karşılaştırılması istenmektedir. Böylece, eğer sistemde hata varsa, baskı yapılmadan hatalar görülmüş, maliyet ve zaman kaybedilmesi önlenmiş olmaktadır.

Küreselleşen dünya gereği, günümüzde üreticileri aynı ürünü pek çok farklı dilde tekrar tekrar basarak üretmek zorundadırlar. Özellikle rusça, arapça gibi dillerde hataların insan gözüyle yorumlanamaması, çok geniş yüzeyleri gözle incelemenin zorluğu, yüksek baskı hızı gibi sektörel zorluklar baskı izleme sistemlerinde yapay görme kullanmayı zorunlu kılmaktadır.

AKU olarak, son kullanıcı tarafından öğretilebilir, makine öğrenmesi tekniklerinin kullanıldığı (sağlam ürünleri ve baskı hatalarını gösterip sistemin kendi kendine öğrendiği) gelişmiş baskı kontrol sistemleri kurmaktayız. Baskı kontrol işlemlerini makine üzerinde %100 ya da örneklemeli olarak yapabilen üniteler (iş istasyonları) ile ekonomik çözümler sunmaktayız.

Tipik baskı denetim işlevlerimiz;

  • Barkod, 2D datakod, karekod ya da basılı karakterleri yazıları okumak
  • Leke, spot, benek, renk, eksik baskı vb. baskı hatalarını bulmak
  • Kritik boyut ölçümü yapmak
  • Bir robot ya da kesme aparatını otomatik olarak pozisyonlandırmak
  • Gerçek ürün resmi ile basılı resmin karşılaştırmasını yapmak
Çözümlerimiz
- Variation Model Print Inspection
- Çamaşır Makinesi Serigrafi Kontrolü
- Orijinal Ürün Resmi ile Montajdan Gelen Resmin Baskı Öncesi Karşılaştırılması